Hyra av Bostad

Här finns viktig information till dig som hyr bostad av oss.

 

Felanmälan:

Om du behöver hjälp att åtgärda något i din lägenhet, eller om du vill anmäla ett fel i fastigheten, går det att meddela oss på olika sätt.

  • Du kan ringa oss på 0520-120 80, där finns vi tillgängliga måndag-fredag mellan klockan 08.00-17.00.
  • Du kan mejla till info@apfab.se eller använda er av formuläret som finns under ”Felanmälan” på hemsidan.
  • Om något händer på helgen eller efter klockan 17.00 på vardagar, ber vi er istället att vända er till det jourbolag som står angivet på portanslaget för fastigheten där ni bor.

 

Hemförsäkring:

Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att ni har tecknat en hemförsäkring. Den är till för att skydda er och täcka eventuella skador samt egendom vid exempelvis inbrott, brand, översvämning eller annan skada.

 

Hyresbetalning:

Hyresavier skickas ut kvartalsvis och betalas i förskott senast den sista dagen i månaden. Även om du inte har fått en avi är du skyldig att betala hyra. Om hyran kommer in försent kommer den skickas till vårt inkassobolag som därefter skickar ut ett inkassokrav. Då tillkommer ränta och andra eventuella kostnader utöver hyran.

För vissa fastigheter kan vi erbjuda autogiro. Kontakta oss på 0520-120 80 för att få en ansökningsblankett hemskickad.

 

Andrahandsuthyrning:

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andrahand utan vårt tillstånd. Olaglig andrahandsuthyrning medför att du mister din hyresrätt.

 

Ohyra:

Upptäcker du ohyra i din lägenhet ska du omedelbart anmäla detta till oss.

 

Uppsägning av lägenheten:

Vill du säga upp din lägenhet måste du alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden är normalt tre månader och räknas från närmast kommande månadsskifte.

 

Regler för allmänna utrymmen:

För att alla ska trivas är det viktigt att visa varandra hänsyn, inte störa sin omgivning och följa de ordningsregler som gäller för huset.

  • Trapphus och källargångar:

Trapphus, entréer och gångar ska hållas fria från cyklar, barnvagnar och sopor. De utgör brandfara och är i vägen för räddningstjänst och städpersonal.

  • Dörrar:

Håll entré- och källardörrar stängda för att förhindra inbrott.

  • Tvättstugan:

Tänk på att städa efter dig när du har varit i tvättstugan. Lämna den som du vill ha den när du själv kommer dit.

  • Störningar:

Tänk på att hålla en ljudnivå som inte stör dina grannar. Mellan klockan 22.00-06.00 bör du visa särskild hänsyn och inte spela hög musik, spola mycket vatten, använda hushållsmaskiner eller spika och borra i väggar.

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar