Ekgatan 12C, 3 r.o.k, Lysekil

Adress Ekgatan 12C
Objektnr 912C-231
Våning 3
Antal rum 3 r.o.k.
Ledig från 2021-10-01
Månadshyra 6198 kr
Storlek 77 m²